پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

دفاع از پایان نامه

MSc Thesis Defence (30/10/97, Tayebeh Aghaie) ..

ادامه...
img_yw_news
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

دفاع از پایان نامه

MSc Thesis Defence (30/11/97, Mojdeh Matloubi) ..

ادامه...
img_yw_news
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷

ژورنال کلاب

Journal Club (1/11/97, Roghayeh Jafarpour) ..

ادامه...
img_yw_news
جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷

یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین ..

ادامه...
img_yw_news
پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷

جلسه ژورنال کلاب ۱۷ دی ماه ۹۷

دوشنبه ۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۲ ارایه توسط دکتر محمدرضا بلوری ..

ادامه...