دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

ژورنال کلاب

Journal Club(16/11/96 Roghaye Jafarpour) ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶

دفاع پایان نامه

Thesis Defence(10/11/96 /Leila Samimi) ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

ژورنال کلاب

Journal Club(2/11/96 Fatemeh Abediny) ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶

پیش دفاع پایان نامه

Pre-Defence PhD Thesis (Rasoul Baharlou ,25/10/1396) ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶

کنگره ایمونولوژی

برگزاری چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی (6 تا 8 اردیبهشت 1397) ..

ادامه...

تاریخچه:

مرکز تحقیقات ایمونولوژی در سال 86 تاسیس گردید. وظیفه ی این مرکز عمدتا توسعه ی علم ایمونولوژی بر اساس پزوهش های طراحی شده توسط محققین عضو و همچنین همکاری با دیگر مراکز تحقیقاتی می­باشد که نتایج حاصله موجب ارتقاء سلامت جامعه خواهد گردید. بدیهی است که این وظایف با حمایت مادی و معنوی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و تجربه ی علمی اعضاء هیئت علمی مراکز صورت خواهد گرفت.

موسس:

اعضای محترم هیات موسس مرکز تحقیقات ایمونولوژی دکتر علیرضا سالک مقدم، دکترمهدی شکرآبی، دکتر امیرحسن زرنانی می باشند.

رسالت و دورنما:

دورنما (Vision)
 این مرکز مصمم است تا با نگاه آینده پژوهانه و با گسترش و توسعه تحقیق و با دستیابی به روش­های جدید تشخیصی درمانی و تولید دست آوردهای علمی و فرآورده­های بیولوژیک پس از اتمام دوره پنج ساله به اهداف زیر نایل گردد:
- برترین جایگاه در حیطه ایمونولوژی بیماریهای عفونی و عفونت­های سوختگی در منطقه
- برترین جایگاه در حیطه ایمونولوژی آلرژی و فرآورده­های تشخیصی درمانی مربوطه و حیطه نانوایمونولوژی در کشور
- احراز رتبه بین یکی از سه مرکز کشوری در حیطه ایمونوژنیک و ایمونولوژی پیوند
- احراز رتبه بین یکی از پنج مرکز کشوری در حیطه ایمونولوژی تولیدمثل
- احراز رتبه بین یکی از 10 مرکز کشوری در حیطه ایمونولوژی و ایمونوتراپی سرطان­
  رسالت (Mission)
ما برآنیم تا با محور قرار دادن پژوهش مبتنی بر فناوری و محصولات ثروت آفرین، نوآوری، همکاری تیمی و نگاه آینده نگارانه از طریق تولید فرآورده های ایمونولوژیکی جهت خودکفائی کشور و تحقیق مبتنی بر حل مسأله در زمینه هسته­های علمی شش گانه مرکز گامهای مستحکمی در جهت ارتقاء سلامت جامعه، فائق آمدن بر نيازها


مرکز تحقیقات ایمونولوژی
مسئول دفتر مدیر گروه: خانم ثریا رفیعی
تلفکس:88622652
آدرس:بزرگراه شهید همت تقاطع شهید چمران و شیخ فضل الله نوری دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی گروه ایمونولوژی