دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

img_yw_news
شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب روز دوشنبه 28/فروردین ساعت 12 و با ارائه ی جناب آقای محمدرضا شکری برگزار می گردد. ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵

جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال جناب آقای مصطفی مانیان دانشجوی Ph.D ایمنی شناسی روز سه شنبه 10/اسفند ساعت 15-13 برگزار می گردد. ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵

دفاع از پروپوزال

به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد خانم ها : مژده مطلوبی، مارال رنجبر و شقایق صادق به راهنمایی استاد محترم جناب آقای دکتر عصاره زادگان و خانم مهسا کلانتری به راهنمایی استاد محترم سرکار خانم دکتر مجتبوی و جناب آقای دکتر پورمقیم روز سه شنبه 10 / اسفند از ساعت 10-8 صبح برگزار می گردد ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب روز دوشنبه 9/اسفند/ ساعت 12 با ارائه سرکار خانم مهسا کلانتری و به راهنمایی استاد محترم سرکار خانم دکتر مجتبوی برگزار می گردد ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

ژورنال کلاب

ژورنال کلاب روز دوشنبه 25/بهمن با ارائه سرکار خانم طاهره آذری برگزار می گردد. ..

ادامه...
 

متن

متن

متن

متن